Robo--cinemaTraffic Signal--cinemaHomam-- cinema


Saroja --cinema


Dhoom -2
Badri- cinemaDon- CinemaAhana pellanta --cinema


Simhadri-- cinemaEdida nageswara rao


Varsham --CinemaLage Raho Munna bhai -- cinemaDongata --Cinema